Αποφάσεις

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 35/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων γραφείου Ρ.Α.Λ. .

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 34/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 08.12.2017

Θέμα: Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών  ασφαλείας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 03/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.12.2017

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Λυμπέρη Θεόδωρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 02/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.12.2017

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Μπαϊρακτάρη Δημητρίου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 33/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.12.2017

Θέμα: Στοιχεία τακτοποίησης οφειλών τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. από το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 32/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής Λιμένων (αριθμ. πρωτ. 54/2017/11-08-2017) περί  έδρας Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 31/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.11.2017

Θέμα: Προτάσεις επί του Άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 01-11-2017.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 30/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.11.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 29/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 8.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα