Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2019

Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2019

Συνεδρίαση 55/30-08-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06-09-2019

 

ΘΕΜΑ:Εξέταση υπομνήματος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.) περί της υποχρέωσης καβοδεσίας τουριστικών σκαφών στον Λιμένα Ζακύνθου. 

Περισσότερα