Γνωμοδοτήσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 38/2022

ΘΕΜΑ 6:Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 9289/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 37/2022

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 8819/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 35/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 5ο:   Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Πύλης 16 του Ο.Λ.Θ. και την εξυπηρέτηση στο Σ.ΕΜΠΟ Θεσσαλονίκης

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 34/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σχετικά με Σχέδιο Διακήρυξης Υδατοδρομίου

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 36/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 103η / 02.11.2022

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί του 1ου Σχεδίου: ''ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  (MEGΑYACHTS MARINA)'' 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 32/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η /13.09.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 33/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με καταγγελία περί υποπαραχωρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 31/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων, της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., αναφορικά με τα Τέλη λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 30/2021

Συνεδρίαση 83η / 21.04.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Γνωμοδότηση επί αιτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., για τη συναίνεση σε μη συμμόρφωση α) στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών, λόγω μη εκπλήρωσης των έργων αποκατάστασης του κτηρίου παλαιού τελωνειακού σταθμού, και β) δια της χορήγησης παράτασης της συμβατικής καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, μέχρι τη λήξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: ''Γνωμοδότηση επί ερωτήματος αναφορικά με την συμβατότητα της εκ του νόμου προτεραιότητας, στην παροχή υπηρεσιών από ξηράς καβοδέτησης σε λεμβούχους στο λιμένα Βόλου, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.''

Περισσότερα