Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδότηση/ 03.07.2015

Συνεδρίαση 30/ 03.07.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την Ανάδειξη Αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών-Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στην Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Ο.Λ.Β. Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αναφορά– Καταγγελία για Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακηρύξεις Ο.Λ. Λαυρίου ΑΕ για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς 1) “Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε” και 2)“Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε”.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα