Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου (24.10.2017)

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ., το Ε.Β.Ε.Α. και η Ο.Φ.Α.Ε. διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα “Προς μία Εθνική Στρατηγική Μεταφορών” υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών καθώς και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και χορηγό επικοινωνίας το περιοδικό Supply Chain & Logistics.

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (01.08.2017)

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (αριθ. Απόφασης 154/2017) η αίτηση αναστολής κατά της απόφασης 100.00/44060/2017 του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Π. Κουρουμπλή για τον διορισμό νέου Δ.Σ. στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ). Η απορριφθείσα αίτηση είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από τους Καθ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Γεώργιο Παπαδόπουλο και Αφροδίτη Μακρυγιάννη, μέλη της πρώην διοίκησης της Ρ.Α.Λ. Πλέον του Υπουργείου, απαντητικό υπόμνημα / παρέμβαση στην αίτηση αναστολής κατέθεσε και η Ρ.Α.Λ. με νομικά επιχειρήματα υπέρ του σύννομου της διαδικασίας διορισμού.

Περισσότερα

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 7Κ/2017

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου - ΑΕΔΙΚ Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Με την Αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 299/ 19.06.2017) διορίστηκαν τα νέα μέλη της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με το ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Περισσότερα