Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Η προγραμματισθείσα για τις 26 Ιουνίου 2017 «22η Συνεδρίαση» αναβάλλεται.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (16.06.2017)

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 22.06.2017 διαβούλευση της Ρ.Α.Λ. με θέμα  «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ματαιώνεται.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06.06.2017)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 2 Ιουνίου 2017 στο Τεύχος Β’ 1923 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

  1. Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
  2. Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Οι εν λόγω κανονισμοί έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο της Ρ.Α.Λ. (Νομοθεσία/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ρ.Α.Λ.) 

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘEΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Περισσότερα