ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2024_128_ΣΥΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 128Η/21.5.2024 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων χρήσης 2023, των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 31.12.2023 και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δ.Σ. 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. ΑΠΟΦΑΣΗ 331 2024_128 [...]
Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 326/2024_125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.3.2024 ΘΕΜΑ: Εξέταση αναφοράς με Αριθμ. Πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ/1255/28-07-2023 με θέμα «Άμεση επίλυση προβλημάτων υποδομών στον Εμπορικό Λιμένα {…} ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 326_2024_125 ΘΕΜΑ 5 125 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ_ΜΕ ΑΔΑ
Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 55/2024_125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.03.2024 ΘΕΜΑ: Έκφραση Γνώμης της Αρχής επί του από 13.02.2024 Σχεδίου Νόμου, για την κύρωση της από 23.09.2023 Σύμβασης Υπο-παραχώρησης αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης [...]
Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 195/2024

ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. [...]
Διάβασε περισσότερα