ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2024_130ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 130/28.6.2024 ΘΕΜΑ:Εξέταση ένστασης – αιτήματος ανάκλησης της εταιρείας «ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ –ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 15/30.06.2023 απόφασης της Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., περί απόρριψης του αιτήματος της [...]
Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2024_128_ΣΥΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 128Η/21.5.2024 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων Εξόδων χρήσης 2023, των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 31.12.2023 και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δ.Σ. 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. ΑΠΟΦΑΣΗ 331 2024_128 [...]
Διάβασε περισσότερα