ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 173/2023

Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2023

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 67ΥΠ46Μ445-ΜΔ8