ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 195/2024

ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 195_2024 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕ ΑΔΑ