ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 112/20.06.2023

ΘΕΜΑ 3: Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296_2023 ΘΕΜΑ 3 112ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ