ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 297/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 112/20.06.2023

ΘΕΜΑ 5:Εξέταση καταγγελίας, περί καθορισμού και επιβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων (I.S.P.S. Code), από Οργανισμός Λιμένος Α.Ε .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 297_2023 ΘΕΜΑ 5 112ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ