ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 302/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 115/31.08.2023

Θέμα 4ο: ”Εξέταση ανώνυμης καταγγελίας περί παράνομης  στάθμευσης οχήματος εντός ζώνης λιμένος και λοιπών αξιόποινων πράξεων”

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 302.2023 ΜΕ ΑΔΑ _66ΩΟ46Μ445-Ρ5Ι_