ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 309/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 118/30.11.2023

ΘΕΜΑ 3: Τρίτη επικαιροποίηση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και παλαιοτέρων ετών και εξέταση περιπτώσεων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών.ΑΠΟΣΠΑΜΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 309_23 ΘΕΜΑ ΣΥΝ 118 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΔΑ