ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 118/30.11.2023

ΘΕΜΑ 5: «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311_23 ΘΕΜΑ 5_ ΣΥΝ 118 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.docx.signed