ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321/2024 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 122Η /26.02.2024

ΘΕΜΑ: Περί εγγράφου Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με ΟΛΘ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321 2024_122 ΘΕΜΑ 3 ΟΛΘ ΜΕ ΑΔΑ