ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 326/2024_125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125Η/29.3.2024

ΘΕΜΑ: Εξέταση αναφοράς με Αριθμ. Πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ/1255/28-07-2023 με θέμα «Άμεση επίλυση προβλημάτων υποδομών στον Εμπορικό Λιμένα {…}

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 326_2024_125 ΘΕΜΑ 5 125 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ_ΜΕ ΑΔΑ