ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 52/2024 121ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Συνεδρίαση 121η /31.01.2024

Θέμα: ”Γνωμοδότηση και διατύπωση απόψεων της Αρχής αναφορικά με τον αναλυτικό κατάλογο που θα προσδιορίζει όλες τις ευθύνες σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την «Σύμβαση Παραχώρησης αναφορικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Κεντρικού Λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Συβότων», καθώς και τον υπεύθυνο φορέα, οργανισμό ή αρχή που υποβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο στον Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., κατ’ 2.4. της Σύμβασης Παραχώρησης.”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 52_2024 121 ΘΕΜΑ 4 ΣΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_ΜΕ ΑΔΑ