ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 54/2024_124Η_ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε21/82

ΘΕΜΑ 3:«Περί εγγράφου αναφορικά με την   {…} παραγγελία της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών  {…}».

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 54_2024 124 ΘΕΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε21_82_ΑΔΑ