ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 113/13.07.2023

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2022 και της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δ.Σ. της χρήσης 31.12.2022 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2023 ΘΕΜΑ 3 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και του Απολογισμού και του Ισολογισμού .signed