ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 116/29.09.2023

Θέμα 6ο: «Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικών Έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 307_23 ΘΕΜΑ 6_ΣΥΝ 116_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ