ΑΠΟΦΑΣΗ 310/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 118/30.11.2023

ΘΕΜΑ 4: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2024»Απόφαση 310_23 ΘΕΜΑ 4_ ΣΥΝ 118 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΜΕ ΑΔΑ