ΑΠΟΦΑΣΗ 312/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 118/30.11.2023

ΘΕΜΑ 7: «Αρχειοθέτηση παραπεμφθέντος φακέλου επιστολής της Δ.Α.Λ. με θέμα «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΑ ΑΕ»Απόφαση 312 2023 ΘΕΜΑ 7o_Εισήγηση ΡΑΛ Αριθ. Πρωτ. 910_20- 9-2018 ΜΕ ΑΔΑ