ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

119Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20.12.2023

ΘΕΜΑ: Διόρθωση Αναλυτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Οικονομικού Έτους 2024

Απόφαση 314_23 ΘΕΜΑ 1_ ΣΥΝ 119Η ΜΕ ΑΔΑ