ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 120/21.12.2023

ΘΕΜΑ 5ο: Αρχειοθέτηση παραπεμφθέντος φακέλου επιστολής με Αριθ. Πρωτ.: 263/14.02.2018, σχετικά με τη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και H.E.C. S.A.Απόφαση 317_ 2023 ΘΕΜΑ 5 Αρχειοθέτηση παραπεμφθέντος φακέλου_ΜΕ ΑΔΑ