ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2024 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 121/31.1.2024

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση καταγγελίας σχετικά με χρεώσεις για δεξαμενισμό πλοίου στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 318 2024_121 ΘΕΜΑ 3 ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΠ.signed