ΑΠΟΦΑΣΗ 320/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 121/31.1.2024

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Χαρτογράφησης Δημοσιονομικών Κινδύνων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης-Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.ΑΠΟΦΑΣΗ 320 2024_121 ΘΕΜΑ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ_ΜΕ ΑΔΑ