ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2024 125ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 125/29.03.2024

ΘΕΜΑ: Πρόταση σύνταξης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και Πανεπιστημίου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2024_125 ΘΕΜΑ 3 ΜΕ ΑΔΑ