ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2024_130ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 130/28.06.2024

ΘΕΜΑ: ”Διάθεση χώρου εντός του λιμένα Πειραιώς στον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 334 2024_130 ΘΕΜΑ 3 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ