ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 48/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Συνεδρίαση 115/31.08.2023

Θέμα 3ο: Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αρίθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 4)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 48_2023 ΜΕ ΑΔΑ _ΡΟ2446Μ445-Τ2Π_