ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 50/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 118/30.11.2023

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 3)».ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 50_2023 θέμα 6 118 Συνεδρίασης ΜΕ ΑΔΑ