ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 51/2023 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 120/21.12.2024

ΘΕΜΑ 6 :  Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 10)ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 51_2023 120ης Συνεδρίασης ΡΑΛ ΘΕΜΑ 6_ΜΕ ΑΔΑ