ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 120ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 119Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)